DLG Belgium - Showroom Temse

Healthcare & cosmetica center

I Privacybeleid

DLG Belgium , met maatschappelijke zetel te Laagstraat 14, 9140 Temse hierna “DLG Belgium” genoemd verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. DLG Belgium wil allepersoonlijke gegevens veilig en transparant beheren. In deze privacy verklaring vindt u informatie over hoe DLG Belgium omgaat met gegevens. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@dlgbelgium.be.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website(s).

1. Verwerking van persoonsgegevens

1.1. DLG Belgium verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van al zijn klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

2. Rechtsgrond(en) van de verwerking

2.1. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b)noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Voor deze toestemming terug in te trekken moet u mailen naar info@dlgbelgium.be. voor meer informatie hieromtrent verwijst DLG Belgium u graag door naar de comissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://privacycommission.be.

3. Overmaken aan derden

3.1. DLG Belgium geeft geen persoonsgegevens door aan derden tenzij dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de DLG Belgium groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met DLG Belgium verbonden zijn of met enige andere partner van DLG Belgium;
DLG Belgium garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4. Bewaarperiode

4.1. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

5. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

5.1. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dlgbelgium.be.

6. Direct marketing

6.1. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan via de verplichte “uitschrijven”-knop die steeds vermeld staat bij de direct marketing of via het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@dlgbelgium.be.

7. Klacht

7.1. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

II Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website(s) van DLG Belgium kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

8. Welke soort cookies worden er gebruikt en waarvoor

8.1. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door deze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die u bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat u tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

8.2. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van deze website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

8.3. ‘Sessiecookies’ verlopen aan het einde van de browsersessie en laten ons toe om uw acties aan elkaar te koppelen tijdens die bepaalde browsersessie.

‘Permanente cookies’ worden ook tussen verschillende browsersessies op uw apparaat bewaard, waardoor wij uw voorkeuren of acties over meerdere websites kunnen onthouden.

9. Waarvoor gebruiken derden bestanden en technologiën

9.1. Derden gebruiken bestanden en technologieën voor de volgende doeleinden:

  • Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie van andere advertenties of via derde bronnen, om reclameboodschappen van derden te tonen. Bijvoorbeeld: op basis van uw eerder surfgedrag, uw geo-locatie, de advertenties die u reeds aanklikte wordt u gepersonaliseerde inhoud en reclame van derden getoond.
  • Bestanden en technologieën die u via een sociaal netwerk kunnen volgen nadat u op een knop van het sociale netwerk heeft geklikt en waardoor die sociale netwerken op automatische wijze uw persoonsgegevens ontvangen. Bijvoorbeeld: like of share knop van facebook.

10. Cookies weigeren of uitschakelen

10.1. U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die DLG Belgium en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

  • 10.2. Google Chrome: Het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • 10.3. Internet Explorer: Het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • 10.4. Firefox/Mozilla: Voor het weigeren van nieuwe cookies Klik hier
  • 10.5. Firefox/Mozilla: Het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier
  • 10.6. Safari: Het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • 10.7. Opera: Het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

11. Google analytics

11.1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

12. Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel

NaamTypeDoelBewaartermijn
XSRF-TOKENFunctioneel Identificeren betrouwbaar web verkeer Zo lang de gebruiker op de pagina blijft.
laravel_session Functioneel Bijhouden van gebruiker keuzes zoals het accepteren van Cookies op onze website ter bevordering van de funtionaliteit. Tot verlopen van Session
_ga
_gid
Statistisch Registratie van unieke ID voor dataverzameling door Google Analytics 2 jaar
datr Marketing Verificatie legitieme Facebook account bij verkeer naar Facebook vanuit onze website. 2 jaar
c_user MarketingControleert de identiteit van de Facebook gebruiker.1 maand / per Session
fr
xs
sb
presence
js_ver
m_pixel_ratio
act
Marketing Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten en bijhouden van informatie over de Facebook gebruiker. 3 maanden

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Website design & development by